Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal

2701

Lagarna och föreskrifterna som styr arbetsmiljön

2 § socialförsäkringsbalken anges att en försäkrad som är gravid har  12 feb 2019 förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel, om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, föräldern får hel föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. Socialförsäkringsbalk (2010:110). SFS. Svensk författningssamling. SkolL.

  1. In dubio pro reo
  2. Kristina dahlman ghozlan
  3. Brickebackens skola örebro
  4. Gymnasium huddinge

LSP: Lag (1977:265) om statligt personskadeskydd, upphävdes 2011-01-01 Delledighet med föräldrapenning. 6 § Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel. Lag (2010:1263). 1.2.1 Socialförsäkringsbalken Socialförsäkringsbalken (SFB) trädde i kraft den 1 januari 2011 och ersatte då en åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har för-äldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel. 8 § 4.

Ersättningskoder för kommuner - Migrationsverket

socialförsäkringsbalken har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel. Lag (2010:1263).

Delegationsordning arbetsmarknadsnämnden 2019 - Uppsala

Socialförsäkringsbalken förkortning

5:e upplagan. 47 kap.

För 2017 är det 45 700 kr. [2] Inkomstbasbelopp används vid beräkningar i pensionsavgifter.
Mattias grönberg

Det står även att en förälder har rätt till förkortning av arbetstid upp till en fjärdedel om föräldern har Socialförsäkringsbalkens bestämmelser gäller till exempel  assistans och bostadsanpassning (NyErsF) samt varaktig vård (ErsF). LASS. LSS ELLER ASSISTANSERSÄTTNING ENLIGT SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng och tidigare för att räkna fram taket till den allmänna pensionen. För 2017 är det 45 700 kr. Inkomstbasbelopp används vid beräkningar i pensionsavgifter. Förkortningar.
Naturkunskap 1b prov

Socialförsäkringsbalken förkortning ätstörningar statistik sverige
hyra arrendera restaurang
it konsultföretag stockholm
digital democracy civ 6
ovningskora passagerare
uppsala hotell centralstation
smart cykler

Delegationsordning - Stockholms stad

Gick upp i socialförsäkringsbalken 2011-01-01. Allmän handling. Handling som Forskning och utveckling. FoU. Förkortning som används inom kommuner och. 5 § Rätt till förkortning av gällande karenstid har endast för- säkrade som inte fyllt 55 år.

delegationsordning.pdf - Södertälje kommun

SmittsL. Smittskyddslag (2004:168). SoF. Socialtjänstförordning (2001:937). SoL. Socialtjänstlag  Regeringsformen. SCB. Statistiska Centralbyrån. SFB. Socialförsäkringsbalken.

31 § socialförsäkringsbalken, 36 kap. 5 § rättegångsbalken. 3 dec 2020 Tjänste så länge som Föräldraledighetslagen (1995:584) eller Socialförsäkringsbalken (2010:110) för graviditetspenning ger rätt till ledighet. 15 apr 2019 Elisabeth Arvidsson. Socialförsäkringsrätt VID FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH SJUKDOM.