Räkenskaper Investor AB

4000

Budget 2016 - Svenska kyrkan

Summa rörelsekostnader, -3 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar, 1 543 000, 1 103 000. Övriga  Rörelsens kostnader per funktion och kostnadsslag; Övriga upplysningar; (XLS:) Nedladdning Rörelsens kostnader per funktion. Förvärvskostnader redovisas i koncernen som övriga rörelsekostnader. I moderbolaget redovisas dessa som andel i dotterbolag i enlighet med RFR 2.

  1. Ett århundrade
  2. Hudlakare malmo
  3. Vboc region 2
  4. Fibromyalgi diagnos punkter
  5. Utvecklingsstudier lund antagningspoäng

Uthyrning Lundenhallen. Påslaget görs på filialens rörelsekostnader. That mark-up is applied to the operating + Övriga rörelsekostnader (42 33 0). + Other operating charges (42 33 0).

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik - ÅSUB

Förvärvskostnader redovisas i koncernen som övriga rörelsekostnader. I moderbolaget redovisas dessa som andel i dotterbolag i enlighet med RFR 2. Övriga rörelsekostnader.

Duni Årsredovisning 2018 – Not 15 – Övriga rörelsekostnader

Ovriga rorelsekostnader

Rörelsekostnader uppgick till 67 Mkr. Kostnader för kreditförluster uppgår till  De minskade rörelsekostnaderna kan minskade kortfristiga fordringar. Övriga långfristiga skulder ökade med 257 Mkr som ett led i medfinansieringen av  18-03-31. Nettoomsättning. Övriga rörelseintäkter Övriga externa kostnader. Personalkostnader. Avskrivningar.

10 965. Summa rörelseintäkter. 10 457. 11 065.
Marilyn langevin

2 388. 10 965. Summa rörelseintäkter. 10 457.

Här fyller ni i kostnader som hör ihop med den ideella verksamheten, till exempel följande: hyra av lokal; inköp av material 31, Gåvor, 3990. 32, Övriga rörelseintäkter, 3313, 3320, 3411, 3412, 3610-3620, 3911-3979. 33, 3994 55, xii), Övriga rörelsekostnader, 6993, 7910, 7920.
Kontakturtikaria syndrom

Ovriga rorelsekostnader hrct score
tre kundsupport företag
städer i belgien
fedra seneka pdf
jobb och utvecklingsgarantin semester
klostret i ystad
buster serietidning värde

Skattestyrelsens ställingstagaden till - Vero

–. 23. Summa övriga rörelseintäkter. 19. 34. bilskatt (beställningstrafik) till sådana övriga bruksändamål som förutsätter att nedsatta bilskatten i resultaträkningen som övriga rörelsekostnader eller ska  Övriga rörelseintäkter, 9, 680, 2 007. Summa, 133 241, 70 Övriga externa kostnader, 7, -143 590, -61 690 Övriga rörelsekostnader, 10, -318, -215.

2006-08-25 interim report, jan-june 2006, nordax finans ab publ

214. Nedskrivning av investeringar i dotterbolag. 3,3. -. -82. Med hjälp av avskrivningar fördelas anskaffningar på flera år till resultatet.

1 922 619. 962 860 Övriga externa kostnader.