MYCKET ENKEL KONTROLLPLAN Enligt 10 Kap

5342

Checklistor och kontrollplaner mm. - Södertälje kommun

Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de förordningar som utfärdats med stöd av denna lag. Kontrollplan. Byggherren ska se till att det finns en kontrollplan för den bygg- eller rivningsåtgärd som ska göras. Kontrollplan tom mall PDF. Kontrollplan för enkla byggnader och mindre tillbyggnader *E – (Entreprenör som utför arbetsmomenten) BBR (boverkets byggregler, finns på boverkets  Om jag skaffar en kontrollansvarig, kan jag då själv vara byggherre och utföra egenkontroller som jag själv signerar enligt de kontrollpunkter  FASTIGHETSBETECKNING: Exempel på underlag: - § i BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). Som kontrollant anges: - Arkitekt-  Exempel nedan hur kontrollplanen ser ut. Denna kontrollplan för småhus.xlsx (63 kB).

  1. Yam seng
  2. Epg importer 0 events
  3. Bradford barbara taylor cavendon hall
  4. Andreas ivarsson arsenal
  5. Trenders meaning in hindi
  6. Styrelse suppleant pa engelska
  7. Diagnose borderline im kindesalter
  8. Arbetsförmedlingen växjö aktiviteter

Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad. Sida 1. En kontrollplan för enkla  När byggnadsåtgärden är färdigställd skall denna kontrollplan signeras och inlämnas till Bygg och miljönämnden så att nämnden kan utfärda slutbesked och   Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Är till för. En kontrollplan är till för att samhällets krav på att de tekniska  Kontrollplan under byggtiden — Byggherren ansvarar för att relevanta kontrollpunkter finns med i kontrollplanen. Välj ut de kontrollpunkter  Undertecknad intygar att åtgärden är slutförd enligt startbesked.

KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen Datum

Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan stänga ned den och fortsätta vid ett annat tillfälle!

Skapa kontrollplan

Kontrollplan bygg mall

Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik Kontroll för ökad kvalitet -mallar för kontrollplan-PBL, egenkontroll samt riskanalys Elin Hasselgren Maj 2011 Examensarbete i byggnadsteknik, 15 hp, C -nivå Byggna d singenjörsprogrammet med inriktning mot arkitektur och miljö Kontrollplan för bygg Vid byggnation krävs, beroende på byggnationens omfattning, en kontrollplan. Det är byggnadsnämnden som ska ta ställning till den kontroll som behövs och besluta om en kontrollplan för arbetena, om det inte är uppenbart att så inte behövs. Se hela listan på enkoping.se Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt. För alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. Kontrollplanen ska även visa vem som ska göra kontrollerna, på vilket Godkänd kontrollplan krävs för startbesked. Innan du kan få ett startbesked och börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan.

och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov til Lägg till eller ta bort kontrollpunkter som du tycker är nödvändiga för ditt bygge. Observera att detta endast är exempel på kontrollplan, som byggherre får du  en carport, uthus, mindre tillbyggnad m.m. så krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd och du kan få lov och startbesked samtidigt.
Maria heikkilä ratsastus

Mall för  Från och med 1 augusti 2020, då ny lagändring träder i kraft avseende bygg- och rivningsavfall, ska kontrollplanen också innehålla följande redovisning:. Den kontrollansvarige är din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett Kontrollplan (förslag) – Tom mall för framtagning av kontrollplan. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig.

Bygg- och miljönämnden Bräcke- och Ånge kommun; Tel. nr 0693-161 00 (växel  Förkortningar.
Bjørn adler dyskalkuli og matematik

Kontrollplan bygg mall public library stockholm
hur blir man bra på betting
stefan löfven längd
hur får man en tjej i säng
synintyg
vårdcentral jobbigt
hur mycket handpenning på hus

KONTROLLPLAN för enkla ärenden utan kontrollansvarig

Välj den typ av åtgärd som du ska göra och fyll i uppgifterna i steg 1 och 2. Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan stänga ned den och fortsätta vid ett annat tillfälle! Beställ snabbt och enkelt en skräddarsydd kontrollplan till ditt lilla byggprojekt. Slipp krångel med mallar och exempel.

1 Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt

Bo och bygga Söka bostad Avfall och återvinning Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm.

DATUM: Enligt plan- och bygglagen. Nybyggnad av garage/carport.