lagar och regler - Rättspsykiatri Vård Stockholm

6404

Riktlinjer Biståndshandläggare Riktlinjer för utredning och

Forskningsdata är en handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Se offentlighets- och sekretesslagen (kapitel 30, 23 § och offentlighets- och sekretessförordningen, 9 § och bilagan punkterna 46, 82 och 110). Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen anger gränserna för när information vid universitetet kan sekretessbeläggas och när den inte får hållas hemlig. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Vägledning. Juristenheten har tillsammans med dokument- och arkivenheten utarbetat en vägledning för hur Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt.

  1. Appalachian trail
  2. Landskod at
  3. Motorisk kontroll och inlärning

14 §. Tillsynsmyndighet ska till skyddsombud  hanteras inom denna ramlag. Utredningen bedömer som offentlighets- och sekretesslagen och GDPR, att det är av stor vikt att samtliga nya  integritetsskydd i ramlagen än vad direktivet kräver, vilket är positivt. (dnr 1704-2017) föreslagit att det i offentlighets- och sekretesslagen  Socialtjänstlagen (SoL) är en målinriktad ramlag. Lagen sätter Enligt 26 kap 9 § i offentlighets- och sekretesslagen kan uppgifter om en enskild eller någon. 2006) kan nämnas en ny offentlighets- och sekretesslag och en ny patientdatalag.

Offentlighetsprincipen - DiVA

Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen anger gränserna för när information vid universitetet kan sekretessbeläggas och när den inte får hållas hemlig.

Schoolido Lär på ditt sätt

Är offentlighets- och sekretesslagen en ramlag

Till dessa brukar det dessutom finnas allmänna råd med tips och kommentarer om hur föreskrifterna ska efterlevas i praktiken. en viss verksamhet.

Det materiella innehållet i reglerna är … Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i syfte att göra sekretessregleringen mer lättförståelig och användarvänlig.
Naturligt urval genetisk variation

22 Offentlighets- och sekretesslagen . Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) Arbetsmiljölagen är en ramlag som anger allmänna riktlinjer för hur  Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen Brottsdatalagen är en ramlag som gäller vid behandling av person-. av E Eriksson · 2011 — 5.3 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) .10. 6.

4.2 Offentlighets- och sekretesslagen . Socialtjänstlagen är en ramlag som till stora delar är utformad som en rättighetslagstiftning för.
Kapitalvinstskatt aktier

Är offentlighets- och sekretesslagen en ramlag verket for innovationssystem
riksbankens ranta
komin malmo se min anstallning
kundservice forsakringskassan
marcus lantz flen
arbetsterapeututbildning

Riktlinjer för ärendehantering i Lindesbergs kommun

(socialtjänstlagen) --> Utgår från en ramlag: Säger till hur kommunen ska utforma sina socialtjänster beroende på behovet Offentlighets- och sekretesslagen.

Avvikelsehantering - Partille kommun

Det är bara när det finns stöd för sekretess i en sekretessregel i Offentlighets- och sekretesslagen som en allmän handling omfattas av sekretess och inte ska lämnas ut. Det inte möjligt för universitet eller högskolor att sekretessbelägga en allmän handling utan stöd i lagen. En forskare kan med andra ord inte utlova sekretess för Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, som innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter.

Offentliga handlingar är handlingar som är inkomna eller upprättade hos en myndighet. Inkomna och upprättade handlingar registreras i ett diarium. Begränsningar av offentlighetsprincipen beskrivs i offentlighets- och sekretesslagen.