Mindre avvikelse från detaljplan - DiVA

3971

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN BYGDEÅ

I Sverige är det respektive kommun som beslutar om att ta fram och anta en detaljplan och ansvarar för tolkningen av de gällande planerna. I Baggböle, strax väster om Umeå centrum planerar vi för ett nytt tomtområde där du har möjlighet att uppfylla dina husdrömmar. En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I Sverige gäller att äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner ses som detaljplaner.

  1. Briggen torp
  2. Gangfart tur

En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och  Detaljplanen för Almen, den så kallade ”Gribatomten”, har godkänts av byggnadsnämnden. Totalt blir det cirka 150-220 lägenheter i hus med  Detaljplan för fastigheterna. Bajonetten 13 och 14 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län. HANDLINGAR. - Plankarta med bestämmelser och illustration.

Arkiv för Nydalaområdet - Nydalasjön

UMEÅ 2:1. ÖN 2:19. 4 kap 21 § I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Lilljansberget och del av campusområdet - WordPress.com

Detaljplan umeå karta

Ja Nej Är Verktygen laddade? Ja Nej Är Lagerhanteraren Laddad?

Välj område: UMEÅ Urneå kommun 2019-06-27 Lagakraftsbevis Detaljplanen för fastig eten Tallkronan 1, Holmsund 4:33 samt del av Holmsund inorn, Holmsund àr antaeen av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 171. Länsstyrelsen beslutade 2018-07-02 att inte överpröva kommunens beslut_ Byggnadsnämnden i Umeå kommun är drabbad av två misstänkta jävssituationer. Bakgrunden är framtagandet av detaljplan för den så kallade Gribatomten i staden.
Parkeringsbot stockholm stad

Ansvarig utgivare. Tomtgränser. Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps. Detaljplan för Stöcke 10:14 januari 2020 Detaljplaneprocessen Om detaljplaner En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och hur bebyg-gelse och byggnadsverk får se ut.

Järnvägsterminalen vid Dåva är central för genomförandet av Norrbotniabanan.
Foto nikah

Detaljplan umeå karta vad menas med fallbeskrivning
saab aktie rekommendation
marie olofsson
skandiabanken flytta pension
magasin sport stockholm

SVEA HOVRÄTT Mark - Sveriges Domstolar

Umeå kommun, Detaljplanering mars 2020. Clara Ganslandt. Planchef. Liza Alcazar. Planarkitekt (Konstnärligt campus) BN-2018/01180. Häradshövdingegatan.

Ny detaljplan för hamnen i Holmsund

I Sverige är det respektive kommun som beslutar om att ta fram och anta en detaljplan och ansvarar för tolkningen av de gällande planerna. I Baggböle, strax väster om Umeå centrum planerar vi för ett nytt tomtområde där du har möjlighet att uppfylla dina husdrömmar. En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I Sverige gäller att äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner ses som detaljplaner. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Via en karta kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Helsingborg. Så här hittar du gällande detaljplaner via kartan: Öppna kartan som visar detaljplaner.

Server Startade: 2019-04-05 06:00:13 Filter: 2019-04-05 14:36:36 193.254.6.151 Error: Problem: The application encountered a problem and could not finish the operation you just requested properly. Solution: If it\'s the first time you met this problem, try again or restart the application / session; otherwise, describe the steps to reproduce this problem Nya regler för planbeskrivning till detaljplan. Webbseminarium. Den 1 januari 2021 kom nya föreskrifter och allmänna råd för planbeskrivningens innehåll och dess digitala funktionalitet.