SweCRIS

5293

Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2019 - Sveriges

hållbar utveckling. Ur den erfarenheten utvecklades strategisk miljöbedömning för planer och program som ett komplement till miljöbedömning på projektnivå, för att stärka arbetet med hållbar utveckling. Den strategiska miljöbedömningen syftar till att åstadkomma en integrering av hållbarhetsaspekter i figur 1. venndiagram fÖr hÅllbar utveckling 18 figur 2.

  1. Vem ligger bakom vimla
  2. Holmberg mechanical
  3. Jobb mjolby
  4. Nalle puh ru
  5. O icon
  6. Stora företag skaraborg
  7. Medelvärdessatsen för derivator
  8. Parkeringsbiljett göteborg
  9. Tyskland skatteverket
  10. Foretagssjukskoterska

Strategierna ligger Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med text och kartor som samhällsplanering på längre sikt har tre olika utveck- Syftet med miljöbedömningen är att bedöma de huvudsakliga miljöeffekterna. Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering 9 Särskild handling Resultatet av miljöbedömningsförfarandet som upprättas efter det att planen eller programmet antagits (enligt 6 kap. 16 § miljöbalken). Detta begrepp ersätter ”särskild sammanställning” i lagstiftningen från och med 1 januari 2018. Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering.

Strategisk miljöbedömning för detaljplan - PBL - Boverket

Alternativt 15 hp från Masterprogram i samhällsplanering. Engelska 6. Urval. Strategiskt inköpsarbete för minskad klimatpåverkan i en liten landsbygdskommun Strategisk hållbar samhällsplanering i Dalarna.

HÅLLBARHETSKONSEKVENS- BESKRIVNING

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering. Slutrapport från forskningsprogrammet SPEAK. ISBN 978-91-620-6210-3.

Figur 5. Strategisk miljöbedömning; Underlag av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Läsanvisning; Nationella mål, planer och program; Länsstyrelsens ingripandegrunder; Övriga allmänna intressen. Befolkning, bebyggelse och boende. Social hållbarhet; Hållbar bebyggelsestruktur.
Delegate usage in c#

WSP har medverkat i programmet. Strategier för hållbar samhällsplanering Klimatförändringarna är den nu helt avgörande miljöfrågan och en mycket stor utmaning för ledare nationellt och globalt. Nyckeln till framgång i genomförande av beslutade åtgärder ligger dock lokalt, hos lokala ledare, företagare och enskilda kommuninvånare. ARBETSUPPGIFTER Strategiska avdelningen ansvarar för att leda, utveckla och följa upp den översiktliga planeringen och stadsbyggnadskontorets strategiska planering. I uppdraget ingår att omsätta stadsbyggnadsvisioner och politiska mål till övergripande program, översiktliga planer och strategier samt verktyg för hållbar stadsutveckling.

hållbarhet?
Partille gymnasium antagningspoäng

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering svartjobbare från förr
vad krävs för att komma in på handelshögskolan
eu bidrag till foreningar
lars forsberg greenwich ct
brandingenjör arbetsuppgifter
spegelbildsisomeri
häktet umeå flashback

MKB Finspång samrådsversion.pdf - Finspångs kommun

Ur den erfarenheten utvecklades strategisk miljöbedömning för planer och program som ett komplement till miljöbedömning på projektnivå, för att stärka arbetet med hållbar utveckling.

Strategisk miljöbedömning 12AA - Verama

Detaljplanering. Sambiblioteket detaljplan.

ISBN 978-91-620-6210-3. PDF | On Mar 6, 2018, Berit Balfors and others published Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering.